Challenge, no limits

Het Challenge schaatsteam staat bol van de uitdagingen. Het team bestaat uit een groep talentvolle jonge schaatsers, elf in totaal, die niet alleen ontzettend veel plezier hebben in schaatsen, maar ook de vereiste inzet, ambitie, toewijding en discipline hebben om zichzelf uit te dagen. En die de moed hebben grenzeloos te durven denken en een mentale instelling te kweken die noodzakelijk is om te presteren. Met als doel het uitdagen van 'de concurrentie' en het op termijn bereiken van de nationale schaatstop.

Daar is tijd voor nodig. Sporters zijn mensen en geen machines. Om hun doelen te bereiken hebben zij tijd nodig om te groeien. In beginsel krijgen zij die tijd ook, want het Challenge schaatsteam, dat is opgericht in 2012, heeft een meerjarige horizon.

De rijders worden opgeleid, aangemoedigd en gecoacht door een excellente trainersstaf (twee ijstrainers) onder leiding van de ervaren en gedreven Peter van der Rol Brouwer. Peter's specifieke aanpak is erop gericht de schaatsers maximale verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen fysieke en mentale ontwikkeling. In de overtuiging dat leren trainen, leren grenzeloos te denken op de lange termijn veel belangrijker zijn dan als sporter 'doen wat je gezegd wordt'. Een trainingsaanpak die op de sterke en zwakkere punten van elke afzonderlijke rijder is afgestemd speelt daarin een belangrijke rol. De trainersstaf daagt niet alleen de rijders maar ook zichzelf uit om zelfbewust het beste resultaat te bereiken.

Het Challenge schaatsteam heeft een duidelijke missie en streeft die met overtuiging na. Het Challenge schaatsteam barst van de energie en is er trots op ook in het nieuwe seizoen de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. We hopen dat de bijdragen van sponsors, hetzij in de vorm van teamsponsoring, hetzij in de vorm van sponsoring van individuele rijders, ons ook in het nieuwe seizoen in de gelegenheid zullen stellen met het zelfde elan door te gaan.

De resultaten van onze rijders laten zien dat onze inspanningen vrucht afwerpen, met deelname aan diverse NK's en belangrijke toernooien.

Copyright © 2012 | Skate Challenge team | powered by GBL ICT